ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012-2013) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ξεχωριστά), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Μαζί με το Ερωτηματολόγιο, οι εκπαιδευτικοί αν θέλουν, μπορούν να μας στείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, C.D- ROM, επιτραπέζιο παιχνίδι).

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο για Συντονιστές Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε Προγράμματα Π.Θ