Αναρτήσεις πληροφοριών για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr

2013-01-22 12:14

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.e-yliko.gr αναρτώνται από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πληροφορίες προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως ακολούθως:

Α)  Πληροφορίες για ΘΕΑΜΑΤΑ στη διαδρομή:

www.e-yliko.gr→ Ενημερωτικό Υλικό → Σχολικές Δραστηριότητες → Αισθητική Αγωγή → Θεάματα → ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Στο πεδίο αυτό είναι αναρτημένος κατάλογος παραστάσεων θεάτρου, κουκλοθεάτρου και θεάτρου σκιών. Ο κατάλογος παρέχει πληροφορίες για τις παραστάσεις και τους συντελεστές τους καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους θιάσους για την οργάνωση παρακολούθησης των παραστάσεων από σχολεία.

Β) Πληροφορίες για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στη διαδρομή: www.e-yliko.gr→ Ενημερωτικό Υλικό → Εκπαιδευτικές Επισκέψεις.

Στο πεδίο αυτό αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα και  επισκέψεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα σχολεία σε μουσεία, οργανισμούς, ιδρύματα, εργαστήρια κλ.π. Στην κατηγορία αυτή οι πληροφορίες αναρτώνται ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανευρίσκονται επιλέγοντας την ζητούμενη περιοχή στον αναρτημένο χάρτη της  Ελλάδας. Οι αναρτήσεις κατατάσσονται σε δύο ενότητες:

α) Δωρεάν – χωρίς χρηματική επιβάρυνση των μαθητών &

β) Με χρηματική επιβάρυνση των μαθητών

           Γ) ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στη διαδρομή:

www.e-yliko.gr→ Ενημερωτικό Υλικό → Σχολικές Δραστηριότητες → Αισθητική Αγωγή → Νέα-Ανακοινώσεις

Στο πεδίο αυτό αναρτώνται: α) πληροφορίες για καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις κλ.π. που κοινοποιούνται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. από  τους φορείς που τις διοργανώνουν και β)τα έγγραφα που αποστέλλει η Υπηρεσία μας στα σχολεία και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων προκειμένου να τους ενημερώσει για εκπαιδευτικές δράσεις, διαγωνισμούς, φεστιβάλ κλ.π.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και αναρτώνται προκειμένου να διευκολύνουν τους Συλλόγους Διδασκόντων στη λήψη των αποφάσεών τους κατά την επιλογή θεαμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές των σχολείων τους.

Δείτε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΘΠΑ ΕΔΩ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ e-yliko-1.doc (89 kB)