Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στο Πυροσβεστικό Μουσείο

2013-03-23 20:49

Από το 2007 έχει ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του Μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται στην Παλλήνη , στην οδό Νίκου Μίληση και Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 153 51, στην Ανω Μπαλάνα Αττικής (έξοδος 15 από Αττική Οδό).

Στους χώρους του παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του συστήματος πυρόσβεσης-πυροπροστασίας  στην χώρα  μας και φυλάσσονται τα αρχεία εγγράφων, ήχου, εικόνας καθώς και η Πυροσβεστική Βιβλιοθήκη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ένας από τους κύριους στόχους που έθεσε το Μουσείο, από την ίδρυσή του, πέρα από την προβολή της ιστορίας προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος στο ευρύ κοινό, ήταν η ευαισθητοποίηση κυρίως της νέας γενιάς, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών.  

Στο πλαίσιο αυτό της ενημέρωσης και της επαφής της νέας γενιάς με ένα θεσμό και φορέα που κύρια ασχολία του είναι η προστασία της ζωής και περιουσίας του Έλληνα πολίτη καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, δίνεται η δυνατότητα στις  σχολικές μονάδες της επικράτειας να προγραμματίζουν δωρεάν επισκέψεις  στις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Μουσείου κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 210-6663 801, 210-6663 819 και στο fax: 210-6663 827.

Περισσότερες λειτουργικές πληροφορίες για το Πυροσβεστικό Μουσείο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.firemuseum.gr