Πρόσκληση Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων σε συνάντηση εργασίας

2012-11-07 11:52

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Β΄ Αθήνας προσκαλούν τις Δ/ντριες και τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων, καθώς και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας σε συνάντηση εργασίας, με θέμα την ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Τη Δευτέρα 12/11/2012, ώρα 12:30-14:00, τις Δ/ντριες και τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της πρώην Δ/νσης και του πρώην 1ου Γραφείου, στο 1ο Δημ. Σχ. Ν. Ψυχικού (Ομήρου & Σεφέρη 21).

Την Τρίτη 13/11/2012, ώρα 12:30-14:00, τις Δ/ντριες και τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων του πρώην 3ου Γραφείου, στο 1ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου (Σοφίας & Νεότητος).

Την Πέμπτη 15/11/2012, ώρα 12:30-14:00, τις Δ/ντριες και τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων του πρώην 2ου Γραφείου, στο 1ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας 211).

Αναλυτικά η πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc (45,5 kB).