8ος Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «The way of the two brothers»

2013-04-24 00:24

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Τσεχίας διοργανώνει Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «The way of the two brothers », ο οποίος είναι αφιερωμένος στην 1150η επέτειο του εκχριστιανισμού των Σλάβων από τους Ισαποστόλους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων ηλικίας 6 έως 11 ετών και έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτόν, εκτός από τους Τσέχους μαθητές, παιδιά από την Ελλάδα, την Σλοβακία, την Πολωνία και την Βουλγαρία. 

 

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις ρίζες του σλαβικού πολιτισμού, την συμβολή της αποστολής των δύο μοναχών από την Θεσσαλονίκη στους τομείς της θρησκείας, των γραμμάτων και της εκπαίδευσης γενικότερα και πως το γεγονός αυτό μπορεί  να αποτελέσει ένα θετικό πρότυπο σήμερα.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής ή σχεδίου σε χαρτί διαστάσεων Α3     (42 εκ. Χ 29,7 εκ.) Στην πίσω όψη του έργου θα αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα τα στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης:  Όνομα (first name) - Επώνυμο (last name) – Ηλικία (age) –  Τάξη (grade) - Όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση του Σχολείου (name and address of the School) -Τηλέφωνο (telephone) και  e-mail. Επίσης καλό είναι τα έργα να συνοδεύονται από μια σύντομη περιγραφή της θέματος που απεικονίζουν.

Τα έργα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στην διεύθυνση:

Stojanovo gymnázium

Velehrad  1     -       687 06 Velehrad

Czech Republic

Θα δοθούν βραβεία στα πρώτα τρία έργα που θα διακριθούν.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 4η Ιουλίου 2013 και τα έργα που θα διακριθούν θα εκτεθούν στο Σχολείο Stojan κατά τη διάρκεια των θερινών  διακοπών.

Περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: info@velehrad.eu και στην ιστοσελίδα www.velehrad.eu

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική. Τα έργα δεν θα επιστραφούν.